Pomnik Straceń w Kielcach (na Stadionie)

Pomnik Straceń stoi na miejscu, które stało się miejscem masowych mordów Polaków w latach 1939-1945.  Poświęcony jest zamordowanym Polakom, wśród których byli partyzanci, uczniowie, nauczyciele, okoliczni mieszkańcy. Tu też zorganizowany został obóz jeniecki. Wzgórze Pierścienica było świadkiem wielu niegodziwych czynów okupanta.

Prze kielczan miejsce to nazywane jest „Kieleckim Katyniem”. Pomnik składa z kilku elementów, główną część tworzy betonowa ściana (6 x 8 m) z orłem oraz wyrwą, która symbolizuje uderzenie pocisku, inni nazywają to wyrwanym sercem. U podstawy umieszczono tablice z nazwiskami poległych i opisem samego monumentu.

Prochy pomordowanych przeniesiono po II wojnie światowej na Cmentarz Partyzancki, przy ulicy Ściegiennego.