Pomnik św. Wojciecha w Kielcach

Na  placu przykościelnym kościoła pw. Św. Wojciecha (dawnym cmentarzu grzebalnym), na wprost głównego wejścia,m  góruje współczesny pomnik patrona świątyni. Odsłonięto go w 1997 roku. Inicjatorami i fundatorami figury byli  parafianie, którzy uczynili to  w roku piątej pielgrzymki Jana Pawła II. Postać świętego wykonano z brązu i ustawiono na czworobocznym cokole, wykonanym z piaskowca. Tam też umieszczono w części głównej napis „Święty Wojciechu módl się za nami / 997 -1997”. Na bocznej ściance jest informacja o dacie powstania.