Pomnik upamiętniający pogrom Żydów w Kielcach

Pomnik usytuowany jest pomiędzy ulicami Piotrkowską i IX Wieków Kielc. Odsłonięto go 4 lipca 2006 roku, w 60. rocznicę tych dramatycznych wydarzeń. Zasadzono zostały trzy Drzewa Pokoju (dęby świętokrzyskie) – symbole pojednania i pokoju.

Pomnik stworzył amerykański artysta Jacek Sala. Miejsce (pomnik) nazwano „White Wash II”.. Widnieje na nim następujący napis:

„Pamięci Żydów zamordowanych 4 lipca 1946 roku. Przed II wojną światową Kielce zamieszkiwało ok. 21 tysięcy Żydów. Większość z nich niemieccy okupanci deportowali na śmierć do obozu zagłady w Treblince. Po wojnie część Żydów ocalałych z zagłady wróciła do Kielc. Przybyli tu także Żydzi pochodzący z małych miasteczek Kielecczyzny i z dawnych polskich terenów wschodnich. 4 lipca 1946 roku podburzony tłum zaatakował i zamordował Żydów. Wydarzenia te stały się jedną z przyczyn emigracji ocalałych z zagłady Żydów do Izraela, Stanów Zjednoczonych Ameryki i innych krajów. W hołdzie ofiarom pogromu by pomnik ten stał się dla ludzi przestrogą i wołaniem o tolerancję i wzajemne zrozumienie między sąsiadami”