Pomnik Wojciecha Korfantego w Warszawie

Pomnik Wojciecha Korfantego stoi u zbiegu Al. Ujazdowskich i ul. Agrykola w Warszawie.  Upamiętnienie  polskiego przywódcy narodowego Górnego Śląska, nazywanego też ojcem niepodległości,  nastąpiło w październiku 2019 roku. Sylwetka wybitnego polityka nie jest na cokole, choć był to człowiek wielki. Wystarczy wspomnieć jego pamiętne przemówienie w niemieckim Reichstagu, kiedy zwrócił się do posłów niemieckich takimi słowy: „Mości panowie, nie chcemy ani piędzi ziemi niemieckiej. Żądamy jedynie, w myśl postanowień punktu trzynastego programu Wilsona, własnej, jednej, złożonej z ziem trzech zaborów Polski”. Na odsłonięcie monumentu wybrano dzień 25 października, nawiązując do daty wygłoszenia tych słów, bowiem Korfanty  przemawiał w niemieckim parlamencie 25 października 1918 roku.

Autorem pomnika jest Karol Badyna z Krakowa, zwycięzca konkursowych zmagań. Na tablicy znalazła się informacja „Wojciech Korfanty, 1873-1939, polityk, chrześcijański demokrata”.