Pomyślnie [synonimy]

  • Szczęśliwie.
  • Dobrze.
  • Dodatnio.
  • Korzystnie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]