Poniewierka

Parkinson został sponiewierany na podłodze (siatkówka mężczyzn).