Posejdon [mitologia]

 • Władca mórz, syn Kronos i Rei.
 • Brat Zeusa i Hadesa.
 • Wychowany przez Telchidów, panował nad:
  • morzami,
  • rzekami,
  • półwyspami,
  • wyspami,
  • trzęsieniami ziemi,
  • burzami morskimi.
 • Podlegały mu bóstwa i istoty morskie.
 • Z małżeństwa z Amfitrą miał syna Trytona.
 • Utrzymywał wiele związków z boginiami (np. z Demeter) i kobietami śmiertelnymi (np. z Tyro), a także potworami (np. z Meduzą).
 • Jego potomkami są np.:
  • Polifem,
  • Chryzaor.
 • Przyłączył się do spisku bogów, chcąc z Herą i Ateną  pozbawić władzy Zeusa, w porę od spisku odstąpił.
 • Często zajmował się sprawami ludzi, np. wraz z Apollinem i Ajakosem budował mury Troi dla króla Laomedonta, który oszukał ich przy zapłacie.
 • Posejdon zemścił się nasyłając na Troję potwora.
 • W czasie wojny trojańskiej stał po stronie Greków.
 • Ocalił jednak Trojanina Eneasza od śmierci z ręki Achillesa.
 • Rywalizował z różnymi bogami o władzę nad państwami greckimi (np. z Heliosem o Korynt czy Ateną o Attykę), niestety zawsze przegrywał.
 • Był ważnym bogiem czczonym głównie jako władca morza.
 • Kult jego rozwinął się w związku z morzem i nawigacją.
 • Rozprzestrzenił się po całej Grecji.
 • Do najsławniejszych świątyń Posejdona należało:
  • sanktuarium  na przylądku Sunion w Attyce (zbudowane w V w. p. n.e.),
  • świątynia na górze Mykale w Azji Mniejszej.
 • Rzymianie identyfikowali go z Neptunem.
 • Atrybutem Posejdona był trójząb, którym mógł powodować trzęsienia ziemi, wzburzać lub uciszać morze.
 • poświęcone mu zwierzęta to: koń, delfin i wół.
 • Przedstawiano go jako mężczyznę z trójzębem, na wozie zaprzężonym w półkonie-półwęże.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.