Poświatowska Halina

Halina Poświatowska

( 9 maja 1935, Częstochowa – 11 października 1967, Warszawa)

Poetka liryczna, znana i ceniona twórczyni  XX wieku.

Okres wojny, ukrywanie się w piwnicy, złe warunki życia,  sprawiły, że poetka za­cho­ro­wa­ła na an­gi­nę i za­ra­zi­ła się bakterią paciorkowca, co spowodowało  za­pa­le­nia stawów i po­waż­ną wadę serca. Choroby przyczyni ły się do przedwczesnej smierci.

Jej mężem był Adolf Ry­szar­d Poświatowski, malarz, student łódzkie filmówki, Poświatowska poślubił a go w wieku 19 lat (1954), a dwa lat później jej mąż zmarł.

Pisała o sferze intymności, którą  liryka wcześniej przedstawiała w sposób zawoalowany.

Podejmowała w swych utworach dialog z własnym ciałem, odkrywała jego naturę, poznawała siebie.

Twórczość: (w tym wydania pośmiertne)

  • „Hymn bałwochwalczy” (1957),
  • „Dzień dzisiejszy” (1963),
  • „Oda do rąk” (1966),
  • „Jeszcze jedno wspomnienie” (1968),
  • „Dzieła” (1997).