Poszerzyć [wyrazy przeciwstawne]

  • Poszerzyć, zrobić coś szerszym, obszerniejszym, bardziej rozległym.
  • Wyrazy przeciwstawne:
    • zwęzić,
    • zawęzic.