Potajemnie [synonimy]

 • Tajemniczo.
 • W tajemnicy.
 • W konspiracji.
 • Konspiracyjnie.
 • Chyłkiem.
 • W skrytości.
 • Skrycie.
 • Bezimiennie.
 • Poufnie.
 • Podstępnie.
 • W duchu.
 • W głębi serca.
 • Milczkiem.
 • Po cichu.
 • Cichaczem.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]