Powieść realistyczna

Powieść realistyczna – odmiana powieści, tworzącej iluzję rzeczywistości, sprawiającą wrażenie autentyku, szczególnie rozwiniętej w okresie pozytywizmu, jej charakterystyczną cech ą jest iluzja rzeczywistości, co oznacza prawdopodobieństwo postaci, zdarzeń czy sytuacji.  Ponadto w powieści realistycznej:

 • narrator jest wszechwiedzący, trzecioosobowy, czasem bliski bohaterom, podzielający ich poglądy czy punkt widzenia, nieraz podchodzący do prezentowanych spraw z dystansem,
 • narracja uszczegółowiona, bogata w informacje, przybliżająca czytelnikowi przedstawiane postaci i miejsca,
 • dominuje narracja uszczegółowiona, czyli dokładna charakterystyka osób i  ich zachowań, a także wierne i obszerne opisy przedmiotów, zjawisk,
 • język narracji pozbawiony stylistycznych ozdobników,
 • dialogi i monologi zbliżone do mowy potocznej,
 • język postaci powiązany z ich pochodzeniem, wykształceniem i wiekiem,
 • pogłębione portrety postaci
 • daje się zauważyć bogactwo i zróżnicowanie przedstawionego świata, wachlarz postaci, postaw ludzkich, przekrój przez wiele grup społecznych,
 • dostosowane są dialogi do prezentowanego środowiska, poziomu intelektualnego postaci, sytuacji,
 • tworzenie złudzenia teraźniejszości, naśladowanie rzeczywistości,
 • stosuje się tzw, autentyzm wypowiedzi, postaci posługują się językiem mówionym, równoważnikami, wypowiedziami urwanymi, niepełnymi.