Powieść współczesna

  • Autor kreuje obraz świata, w którym żyje.
  • Zna go z doświadczenia i jest on jemu współczesny.