Powtórzenie

Powtórzenie – wielokrotne wystąpienie takiego samego elementu językowego na przestrzeni pewnego odcinka wypowiedzi, wyróżnia się powtórzenia leksykalne i brzmieniowe. Stosowane są w celu uzyskania rytmizacji, nieraz podkreślenia znaczenia lub zwiększenia ekspresji.