Powtórzenie [definicja]

  • Powtórzenie – wielokrotne wystąpienie takiego samego elementu językowego (np. słowa, zwrotu, wersu, strofy) na przestrzeni pewnego odcinka wypowiedzi, wyróżnia się powtórzenia leksykalne i brzmieniowe.
  • Stosowane są w celu uzyskania rytmizacji, nieraz podkreślenia znaczenia lub zwiększenia ekspresji.
  • Jest to chwyt bardzo często stosowany zarówno w poezji, jak i prozie.
  • Występuje także w mowie potocznej.
  • Istnieje wiele typów powtórzeń.
  • Generalnie odróżnia się dwa podstawowe rodzaje:
    • powtórzenia leksykalne, występujące w przypadku powtarzalności słów lub zespołów słownych,
    • powtórzenia brzmieniowe, polegające na powtarzalności dźwięków.