Poziomy [wyrazy przeciwstawne]

  • Poziomy, równoległy do podstawy, prostopadły do piony.
  • Przeciwstawne:
    • pionowy.