Pozytywizm – o światopoglądzie słów kilka

Charakterystyczne dla światopoglądu pozytywizmu były kierunki:

  • scjentyzm, proponujący naukę jako środek poznania rzeczywistości, a odrzucenie poglądów bez oparcia rozumowego i popartego doświadczeniem,
  • ewolucjonizm, przedstawianie dziejów świata, historii od zarania, pokazywanie podobieństw z procesem przyrodniczym, gdzie życie tworzy się począwszy od form prostych do złożonych,
  • organicyzm, obrazowanie świata jako organizmu, którego wszystkie elementy muszą być sprawne, by prawidłowo funkcjonował,
  • utylitaryzm, podkreślający użyteczność jako najwyższą wartość, konieczność podejmowania takich działań, by zapewnić szczęście jak największej liczbie osób,
  • praktycyzm, wskazujący, że cele muszą być osiągalne, a sposoby ich realizacji skuteczne,
  • deizm, podkreślający istnienie Boga, przeczący jednak jego ingerencji w losy świata i ludzi,
  • ateizm, całkowita negacja istnienia Boga.