Pozytywizm – spojrzenie na literaturę

Literatura stawiała sobie za cel służbę społeczeństwu, kształtowanie opinii o przeszłości i pomoc w tworzeniu planów na przyszłość, wskazywanie wzorców zachowań.

Głównym nurtem epoki stał się realizm, charakteryzujący się:

 • iluzją rzeczywistości, polegającą na przedstawianiu świata podobnego do rzeczywistego,
 • zasadą typowości, wskazywanie reprezentatywnych zjawisk, sytuacji, wydarzeń, postaci,
 • obiektywizm, bogactwo szczegółów,
 • prosty język, zbliżony do języka potocznego,
 • przedstawianie jednostki jako elementu całego społeczeństwa (organizmu),
 • ilustracja całego społeczeństwa,
 • dydaktyczna (krytyczna, satyryczna) wymowa utworu.

Zachwyt naukami przyrodniczymi zrodził naturalizm, charakteryzujący się:

 • wierną dokumentacją rzeczywistości,
 • wprowadzeniem drastycznych obrazów tematów, opisów,
 • pesymistyczną koncepcją człowieka,
 • kreacją bohatera pochodzącego z najniższych warstw społecznych,
 • ilustracją świata wielkomiejskiego, często jako siedliska zła,
 • pesymistyczną koncepcją świata z  problematyką rodzącą kryzysy,
 • językiem potocznym, gwarą, żargonem.

Pozytywizm wprowadził koncepcję pisarza, który jest zarazem badaczem i uczonym, socjologiem, psychologiem, człowiekiem wykształconym, a jego twórczość to nie wynik natchnienia, weny czy talentu, ale solidnej wiedzy, znajomości materiału i umiejętności jego dokumentowania i selekcji.

Literatura podejmowała problemy i tematy bliskie społeczeństwu, opisywała dylematy społeczne, pewne reguły funkcjonujące w społeczeństwie i rządzące nim, kreowała jednocześnie nowy typ bohatera i ukazywała środowiska, które dotychczas literatura pomijała.

Wprowadziła nowy typ języka środowiskowego, np. gwarę.

Rozwinęły się gatunki epickie:

 • powieści  (istotne miejsce zajmowała powieść historyczna)
 • opowiadania,
 • nowele,
 • formy publicystyczne.

____________________________________________________________________________________________

Niestety, pozytywizm wprowadził pewien zastój twórczości lirycznej, bowiem dydaktyzm i propaganda nie pasują jakoby do poezji.  M. Konopnicka zgrabnie przedstawiała problematykę społeczną nie tylko w prozie, ale też w poezji, no. „Rocie”.

Znaczące miejsce w poezji tej epoki zdobył Adam Asnyk, który nawiązywał do wartości pozytywistycznych , np. w manifeście „Do młodych”, „Daremne żale”. Pisał również o miłości, pięknie tatrzańskiej przyrody i filozofii, np. „Nad głębiami”.

_____________________________________________________________________________________________

Wybitni twórcy pozytywizmu:

 • Eliza Orzeszkowa („Nad Niemnem”),
 • Bolesław Prus („Lalka”, „Kamizelka”),
 • Henryk Sienkiewicz („Krzyżacy”, „Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”, „Quo vadis”, „Latarnik”, „Rodzina Połanieckich”).

.