Pozytywizm [tematy i gatunki literackiego pozytywizmu]

    Pozytywizm jest okresem literackim, gdzie zatryumfowała proza. Wówczas poezja rozwijała się marginalnie i była reprezentowana głównie przez Adama Asnyka i Marię Konopnicką. Wśród gatunków szczególnie popularnych w pozytywizmie należy wymienić:

· powieść realistyczna
· powieść tendencyjna
· powieść naturalistyczna („Germinal”, „Nana”) powieści Zoli o sadze rodziny Rougon i Macquarte
· nowela – np. krótki utwór o ograniczonej ilości bohaterów, bez wątków pobocznych, np.: „Szkice węglem” Henryka Sienkiewicza, „Gloria victis”, „ABC…” (Orzeszkowa) i inne
· sonety Adama Asnyka „Nad głębią”
· liryki – Maria Konopnicka
· felieton – Kroniki Prusa
· reportaż z podróży po Ameryce Sienkiewicza
· art. programowy, np. A. Świętochowski

podstawowe idee i hasła epoki
Tematy:
· problematyka społeczna – liczne nowele Konopnickiej
· historia – „Potop”

[AS]