Pozytywny [wyrazy przeciwstawne]

  • Pozytywny, wyrażający zgodę na coś, twierdzący, aprobujący, potwierdzający, dodatni.
  • Przeciwstawne:
    • negatywny,
    • przeczący,
    • odmowny,
    • ujemny.