Prawa i obowiązki przedszkolaka

Prawa dziecka w przedszkolu do: Obowiązki przedszkolaka
  1. Odpowiedniej organizacji wychowania i dydaktycznych zajęć w oparciu o zasady o ochronie zdrowia, higieny oraz bezpieczeństwa.
  2. Ochrony przed przemocą zarówno fizyczną jak i psychiczną.
  3. Szacunku i życzliwości ze strony wszystkich osób zarówno opiekujących się dzieckiem jak i rówieśników
  4. Zaspokajania potrzeb fizycznych i psychicznych oraz bezpiecznych warunków podczas pobytu w przedszkolu
  5. Rozwijania postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz wzmacniania i podkreślania mocnych stron dziecka
  1. Traktować z szacunkiem i życzliwością wszystkie osoby z otoczenia – zarówno osoby dorosłe, jak i rówieśników (koleżanki i kolegów).
  2. Przestrzegać na miarę własnych możliwości zasad zachowania i przyjętych norm postępowania.
  3. Troszczyć się o bezpieczeństwo i zdrowie nie tylko swoje ale również rówieśników przebywających razem z dzieckiem w przedszkolu
  4. W miarę możliwości na jakie pozwala wiek dziecko powinno szanować i respektować polecenia nauczyciela i  innych pracowników przedszkola.