Prawdopodobny [wyrazy przeciwstawnr]

 • Prawdopodobny, bliski prawdy, rzeczywistości, taki, który prawdopodobnie nastąpi, możliwy, przypuszczalny.
 • Przeciwstawne”
  • wykluczony,
  • niemożliwy,
  • nieprawdopodobny,
  • niesłychany,
  • wątpliwy.