Precyzja ponad wszystko

Znaleźliśmy w sieci grafikę, która potwierdza tylko, jak ważna jest precyzja – nawet w języku. Urząd Stanu Cywilnego to miejsce, gdzie można załatwić wiele spraw obywatelskich  (m. in. rejestrację urodzeń, zgonów, zmian w księgach stanu cywilnego, pozyskanie odpisów, uroczyste nadania dziecku imienia), ale pierwsze skojarzenia kierują nas do udzielania małżeństw czy składania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński , dlatego informacja w UM w Strzegomiu  po pierwsze wywołuje uśmiech. Bo czyż można samemu wstąpić w związek małżeński?! Rozumiemy, że jest to wymóg obostrzeń pandemicznych (choć w przypadku ślubów ograniczenia są znaczne). Dbajmy o jasne wyrażanie swych myśli, w naszym języku mamy ku temu wiele możliwości…