„Prefacja” Edwarda Stachury

  • Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej.
  • Tematem jest postawa człowieka wobec życia.
  • Człowiek u Stachury postrzegany jest wieloznacznie (nieraz dosłownie, nieraz z zabarwieniem symbolicznym, „żeby człowiek był człowiekiem”).
  • Stanowi niejako przepis na bycie szczęśliwym.
  • Podmiot lityczny proponuje czytelnikowi katalog wartości, dzięki którym człowiek osiąga zadowolenie, spokój i szczęście, a są to m.in. optymizm, wrażliwość, dostrzeganie piękna wokół, znoszenie przeciwności,m wytrwałość czy sprawiedliwość.
  • Tytuł wiersza stanowi pojęcie związane z liturgia mszy, prefacja jest bowiem częścią mszy, mającej charakter dziękczynny i pochwalny.
  • Poprzez język i konstrukcje składniowe autor nawiązuje do stylu biblijnego, czego przykładem sa np. powtórzenia, akcentujące znaczenie opisywanych treści, wartości.
  • Nastrój wiersza jest podniosły i uroczysty.
  • Wiersz nie posiada żadnych znaków interpunkcyjnych, poeta zastosował różne środki artystyczne, wspomniane powtórzenia (np. „Zaprawdę godnym i sprawiedliwym słusznym i zbawiennym”), przenośnie (np. „Iść i padać z- padłych- wstawać”), wyliczenia (np. „godnym i sprawiedliwym”).

Zaprawdę godnym i sprawiedliwym
Słusznym i zbawiennym jest
Śmiać się głośno
Płakać cicho
Deszcz ustaje sady kwitną
I tego trzymać się trzeba

Zaprawdę godnym i sprawiedliwym
Słusznym i zbawiennym jest
Iść i padać
Z- padłych- wstawać
Przeszła wojna
Wstaje trawa
I tego trzymać się trzeba

Zaprawdę godnym i sprawiedliwym
Słusznym i zbawiennym jest
Śledzić gwiazdy
Grać na skrzypcach
Astronomia
I muzyka
I tego trzymać się trzeba

Zaprawdę godnym i sprawiedliwym
Słusznym i zbawiennym jest
Być uważnym
Pełnym pasji
Dobra wasza
Gwiżdżą ptaki
I tego trzymać się trzeba

Zaprawdę godnym i sprawiedliwym
Słusznym i zbawiennym jest
Żeby człowiek
W życiu onym
Sprawiedliwym
Był i godnym

Żeby człowiek
Był człowiekiem
Lecą liście
Szumi w lesie
Wiatr z obłoków
Warkocz plecie
I tego trzymać się trzeba