Prerafaelici

 • Bractwo Prerafaelitów założono w celu wstrząśnięcia angielskim światem sztuki.
 • Niestety, nie udało się osiągnąć zamierzonego celu, ale do dziś jest zauważalny ich wpływ w wielu dziedzinach sztuki.
 • Ruch stworzyło 7 młodych artystów w  1848 roku.
 • Ich malarstwo było pod wpływem literatury, zwłaszcza poezji.
 • Z czasem role się odwróciły i prerafaelici zaczęli oddziaływać na literaturę.
 • Liderzy bractwa to: Dante Gabriel Rossetti, Wiliam Holman Hunt i John Everett Millais.
 • Młodzi twórcy sprzeciwili się naśladownictwu włoskiego renesansu, wzorując się na włoskim malarstwie XIV i XV wieku.
 • Charakterystyczne cechy ich twórczości to: brak światłocienia i obecność płaszczyzn malowanych jasnymi  kolorami.
 • Prerafaelici odrzucali wyidealizowane postaci, malując „normalnych” ludzi.
 • Koncentrowali się na wiernym odtwarzaniu szczegółów.
 • Sięgali też po niezwykle techniki.
 • Wykorzystywali chętnie brązowy barwnik (bitumen), dzięki któremu kolory były miękkie i ciemne, a obrazy miały głęboki brązowy odcień.
 • Prerafaelici budzili różne opinie, ale ich sława stopniowo rosła.
 • Ostatecznie z nurtu tego wyłoniły się dwa przeciwstawne kierunki: jeden z hasłem przewodnim „Sztuka dla sztuki”, drugi  tzw. Art&Craft, którego spuścizną jest współczesna sztuka użytkowa.