Preromantyzm

  • Charakterystyczna tendencja w literaturze europejskiej pomiędzy oświeceniem a romantyzmem.
  • Zapowiadała hasła romantycznego sprzeciwu wobec oświeceniowej potęgi rozumu.
  • W każdej literaturze europejskiej preromantyzm jest trochę inaczej sytuowany czasowo.
  • W literaturze polskiej pojawił się na początku XIX wieku i przetrwał do 1822.
  • Tendencje romantyczne wystąpiły bardzo wyraźnie m. in. w twórczości :
    • Kazimierza Brodzińskiego (1791-1835|),  ps. i krypt.: B., B…, I., K. B., K. B……, K. B. Sierżant Artylerii, K. Br., K. Br. Por. Ar., K. Brodz.
    • Jana Pawła Woronicza (1759-1827), pseud. i krypt.: I. W.; J. W.; Jeden z Synów Ojczyzny.