Princeton

  • Miasto w USA, w stanie New Jersey.
  • Tam zlokalizowany jest jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów oraz ośrodek naukowy.
  • Powstał w 1746 roku.
  • Uczelnia dysponuje najwyższym kapitałem finansowym na jednego studenta.
  • Dopiero od 1969 roku na uczelni mogą studiować kobiety.