Profanować [wyrazy przeciwstawne]

  • Profanować, dopuszczać się profanacji, znieważać, bezcześcić, kalać, hańbić.
  • Przeciwstawne:
    • czcić,
    • szanować.