Projtydy [mitologia]

 • Córki Projtosa i Steneboi, króla Tyrynsu.
 • Były to:
  • Lysippe,
  • Ifiasnassa,
  • Ifinoe.
 • Za sprawą Hery zostały dotknięte szaleństwem, gdy odważyły się twierdzić, że są piękniejsze niż bogini.
 • Powtarzały także, że ich ojciec jest bogatszy od bogów.
 • W szale pędziły po polach, wierząc, że są jałówkami.
 • Wg innej wersji – szaleństwo to zesłał na nie Dionizos, gdyż odmawiały mu czci.
 • Uzdrowił je wróżbita Melampus w zamian za trzecią część królestwa Projtosa.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.