„Promethidion” Cyprian Kamil Norwid

 • Poemat powstał w latach 1848-1849.
 • Wydany został w 1851 roku w Paryżu.
 • Promethidion to potomek Prometeusza.
 • Tytuł nawiązuje do mitu o Prometeuszu, opiekunie ludzkości, nauczycielu ludzi, artyście.
 • Utwór składa się z:
  • dwóch wierszowanych dialogów: Bogumił i Wiesław,
  • pisanego prozą Epilogu.
 • Poemat podejmuje temat sztuki i jej roli w życiu narodu.
 • Norwid zapowiada tematykę piękna, dobra i pracy.
 • Sztuka wg poety ma być wytworem pracy twórczej i służyć upowszechnianiu piękna.
 • Ma też prezentować cierpienie wpisane w sztukę jako element niezbędny jej istnieniua.