Protest song

  • Piosenka wyrażająca dezaprobatę i protest przeciw jakiemuś zjawisku politycznemu, społecznemu lub ekonomicznemu.
  • Jest gatunkiem popularnych w ruchach pacyfistycznych.
  • Popularny w czasach PRL (komunistycznych rządów), kiedy stanowił pozacenzuralny protest przeciw sytuacji politycznej, społecznej.
  • Teksty protest songów mają wartość literacką lub stanowią jedynie rodzaj twórczości okolicznościowo-agitacyjnej.