Próżny[ wyrazy przeciwstawne]

 • Próżny, dbający o pozory, pozbawiony istotnej wartości, powierzchowny, pyszałkowaty, chełpliwy.
 • Przeciwstawne:
  • skromny,
  • głeboki,
  • owocny,
  • skuteczny,
  • przydatny,
  • efektywny,
  • potrzebny.