Pomniki przed Politechniką Świętokrzyską

W 2015 roku przed budynkiem Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej pojawił pomnik Stanisława Staszica  (na inaugurację 50.lecia tej kieleckiej uczelni oraz 200. rocznicę założenia AGH), autorstwa Sławomira Micka i Michała Pronobisa, a inicjatorem był rektora prof. Stanisław Adamczak.

Obok usytuowano pomnik  Eugeniusza Kwiatkowskiego, inicjatora Centralnego Okręgu Przemysłowego, odsłonięty także w 2015 roku, autorstwa  wcześniej wspomnianych artystów Sławomira Micka i Michała Pronobisa, którego inicjatorem był również rektor PŚ.

Pomnik Staszica sfinansowała  Fundacja im. Stanisława Staszica i Politechnika Świętokrzyska,  drugi zaś sfinansowano  w ramach współpracy z czołowym polskim przedsiębiorcą, absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej, Michałem Sołowowem.