Przedstawiciele (wybrani) literatury Ameryki Łacińskiej XX wieku

W latach sześćdziesiątych równocześnie pojawiło się wielu wybitnych dzieł autorów iberoamerykańskich.

Skierowało to powszechną uwagę na bogactwo reprezentowanej przez nich literatury i na jej różnorodność.

Do najwybitniejszych twórców należą:

  • Jorge Luis Borges (1899-1986) argentyński poeta i eseista,
  • Julio Cortazar (1914-1984), także Argentyńczyk, autor awangardowej powieści “Gra w klasy”,
  • Gabriel Garcia Marquez (1928-2014) Kolumbijczyk, którego najwybitniejszym utworem jest pełna urzekającej plastyki tragiczna powieść o dziejach zagłady plemienia pt.“Sto lat samotności”.