Przegłos polski

  • Zjawisko, który przebiegał w X wieku.
  • Polegał na wymianie prasłowiańskiego „e” na polskie „a” oraz prasłowiańskiego „e”  (jać) na polskie „a”..
  • Konsekwencją przegłosu jest występowanie oboczności o:e (ciasto – cieście) i a:e (wiedział- wiedzieli).