Przerost [synonimy]

  • Wybujałość.
  • Przesada.
  • Nadmiar.
  • Maksymalizacja.
  • Nadmiar.
  • Nadwyżka.
  • Nadprodukcja.
  • Spiętrzenie.
  • Wybujałość.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]