Przestroga [synonimy]

 • Ostrzeżenie.
 • Nagana.
 • Rada.
 • Lekcja.
 • Obwieszczenie.
 • Nauka.
 • Sygnał ostrzegawczy.
 • Wiadomość.
 • Wieść.
 • Wniosek.
 • Żółta kartka.
 • Wytknięcie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]