Przestrzeń

Przestrzeń jest powietrzna i widać domy w oddali.