Przewrotna ogrodniczka

Pielęgniarka znalazła na głowach uczniów inspekty.