Przeznaczenie

Przeznaczenie – los, fatum, nieunikniona przyszłość, ciąg zdarzeń.

 1. Biblia.
 2. Sofokles, „Król Edyp”.
 3. Horacy, „Do Leukonoe”.
 4. J. Kochanowski, „O żywocie ludzkim:.
 5. J. Kochanowski, „Treny”.
 6. W. Szekspir, „Makbet”.
 7. M. Sęp-Szarzyński, „Sonet IV”
 8. D. Naborowski, „Krótkość żywota”.
 9. A. Naruszewicz, „Balon”.
 10. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III.
 11. J. Słowacki, „Kordian”
 12. B. Prus, „Lalka”.
 13. K. Przerwa-Tetmajer, „Człowiek końca wieku”.
 14. L. Staff, „Kowal”.
 15. F. Kafka, „Proces”.
 16. B. Leśmian, „Dziewczyna”.
 17. A. Camus, „Dżuma”.
 18. W. Szymborska, „Pisanie życiorysu”.