Przy pomocy matki

Zygmunt poznał inną kobietę i przy pomocy matki ożenił się z nią i miał dzieci.