Przydrożna kapliczka [Kielce]

Kiedyś stała na skraju miasta, dziś rezyduje w centralnej jego części,  na ulicy Piekoszowskiej. Na kamiennym, pomalowanym na biało postumencie, stoi żelazny krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem. Kapliczkę zdobią kolorowe wstążki i bukiety kwiatów u podnóża postumentu.