Przyjaźń [notatka]

UCZUCIA TOWARZYSZĄCE PRZYJAŹNI

 • szczęście,
 • pewność,
 • lojalność,
 • zaufanie,
 • szacunek,
 • bezpieczeństwo.

KTO MOŻE ZOSTAĆ PRZYJACIELEM

 • rówieśnik, rodzic, siostra,
 • babcia,
 • dziadek,
 • brat,
 • inna osoba dobrze znana.

O PRZYJAŹNI MÓWI SIĘ, GDY…

 • zawsze można liczyć na tę osobę,
 • dzięki wzajemnym kontaktom stajemy się lepsi,
 • ktoś docenia nasze zalety,
 • dana osoba jest wobec nas życzliwa,
 • łączy nas z tą osobą szczególna więź,
 • dana osoba jest wobec nas uczciwa,
 • dobrze czujemy się w swoim towarzystwie.