Bliskość

Grażyna, żona Litawora, była mu bliska duszą, sercem i zbroją.