Przymusowy [wyrazy przeciwstawne]

  • Przymusowy, wykonywany pod przymusem, narzucony, niedobrowolny, nakazany, konieczny.
  • Przeciwstawne:
    • dobrowolny,
    • ochotniczy.