Przypowieść

Przypowieść – parabola, krótki utwór narracyjny, alegoryczny i dydaktyczny, bohaterowie i zdarzenia są nośnikami postaw życiowych, uniwersalnych prawd moralnych, filozoficznych, religijnych. Przedstawione postaci nie są znaczące jako indywidualne jednostki, służą jako przykłady postaw i zdarzeń o charakterze ogólnym, najbardziej znane są przypowieści biblijne.

Najwięcej przypowieści Jezusa przytaczają św. Łukasz i św. Mateusz, a do najpopularniejszych należą przypowieści:

  • O synu marnotrawnym,
  • O miłosiernym Samarytaninie. O siewcy,
  • O dzierżawcy winnicy,
  • O ziarnie gorczycy,
  • O talentach,
  • O zgubionej owcy,
  • O robotnikach w winnicy.

Poprzez przypowieści Jezus głosił swoją naukę wśrod prostych ludzi i chciał być zrozumiany.

Nieskomplikowane historie pozwalały przybliżyć prawdy wiary przedstawiane alegorycznie.