Przyroda i jej funkcja w twórczości A. Mickiewicza. Omów na przykładach wybranych utworów

Przyroda i jej funkcja w twórczości A. Mickiewicza.

Omów na przykładach wybranych utworów.

 

 

Bibliografia podmiotowa:

 

 1. Mickiewicz A., Ballady i romanse” Świteź, Świtezianka, Lilie, ISBN 83-07-01463-8, Wrocław 1984.
 2. Mickiewicz A., Dzieła poetyckie, Wiersze, Sonety Krymskie, Warszawa 1983, t.1. ISBN 83-06-01014-0, Warszawa 1968.
 3. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, ISBN 8304040182, Wrocław 1980.

Bibliografia przedmiotowa:

 

 1. Kowalczykowa A., Romantyzm, Warszawa 1994, ISBN 83-86018-78, 45 – 48, 71 – 78.
 2. Kulczycka-Saloni J., Straszewska M., Pozytywizm, Warsza­wa 1990, s. 88-91.
 3. Lementowicz U., „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, zeszyt 2, ISBN 88386581054, Lublin 2006.
 4. Markowski A., Pawelec R., Słownik wyrazów obcych i trudnych, War­szawa 2001, ISBN 978-83-7476-368-4, hasło: metamorfoza, 563.
 5. Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, ISBN  978-83-7399-222-1, Warszawa 2000, hasło przyroda.
 6. Polańczyk Danuta. Biblioteczka opracowań: Poezje Adama Mickiewicza część I. zeszyt 37, ISBN 978-83-86581-81-8, Lublin 2003.
 7. Witkowska Alina, Przybylski Ryszard, rozdz.: Adam Mickiewicz, [w:] Romantyzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 83-01-13773-8, Warszawa 2002.

 

Teza:  Przyroda pełni w utworach literackich różne role, buduje  nastrój grozy i tajemniczości, bywa tłem dla ważnych wydarzeń

 

Przyroda w literaturze renesansowej – i nie tylko w tym okresie – stanowi pretekst dla wypowiadania myśli nurtujących człowieka. Z drugiej strony człowiek ulega urokowi przyrody i czuje się w obowiązku wyrazić swój zachwyt dla niej.

III. Ramowy plan prezentacji

 1. Wprowadzenie
 2. a) nawiązanie do obecnego w literaturze motywu pielgrzyma – wygnańca – emigranta
 3. b) wyjaśnienie pojęcia emigracja.
 4. Kolejność prezentowanych treści:
 5. a) portret pielgrzyma w Stepach Akermańskich,
 6. b) portret pielgrzyma w Hymnie J. Słowackiego – pielgrzym tęskniący za domem, za ojczyzną, obawiający się o przyszłość
 7. c) nawiązanie do parafrazy Hymnu Smutno mi, Boże Jana Lechonia
 8. d) nostalgiczne nuty w wierszu Z ojców mych ziemi Z. Krasińskiego
 9. e) wiara w posłannictwo wychodźców (emigrantów) w Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa A. Mickiewicza
 10. f) metafora losu człowieka – emigranta w wierszu Pielgrzym C.K. Norwida, Pogrzeb kapitana Meyznera J. Słowackiego
 11. g) idealizacja ojczyzny w Panu Tadeuszu Mickiewicza i Mojej piosnce C.K. Norwida
 12. h) utrwalanie sylwetek wielkich Polaków w wierszach poetów emigrantów – A. Mickiewicz, Śmierć pułkownika, A. Mickiewicz, Reduta Ordona, J. Słowacki, Sowiński w okopach Woli
 13. i) konflikty w łonie emigracji w świetle Epilogu Pana Tadeusza
 14. j) dylematy współczesnych intelektualistów w świetle poezji K. Wierzyńskiego i Czesława Miłosza
 15. k) emigracja zarobkowa na podstawie noweli Za chlebem H. Sienkiewicza
 16. l) portret emigrantów w dramacie S. Mrożka – Emigranci
 17. Podsumowanie
 18. a) powiązanie życia autorów i tematyki ich dzieł
 19. b) uogólnienie związane z emigracją
 20. Materiały pomocnicze
 21. Karty z cytatami.