Psalmy [przykłady poezji bublijnej]

 • Psalm to przykład poezji lirycznej , gatunek literacki o charakterze religijnym.
 • Stanowi formę modlitwy poetyckiej, bogatej w obrazy, symbole i uczucia.
 • Rodzaje psalmów:
  • błagalne, tworzone w niebezpiecznych chwilach zarazy, choroby, prześladowań, przemocy, mają charakter zbiorowy lub indywidualny,
  • pochwalne, sławiące Boga, jego stworzenie świata, dobroć dla ludzi i jego poświęcenie dla nich,
  • dziękczynne, będące podziękowaniem za dobrodziejstwa, np. zdrowia, szczęśliwego życia,
  • ufności, gdzie przedstawiane są zagrożenia i ufność w pomoc Boga,
  • mądrościowe, nazywane też dydaktycznymi, uczące o zaletach Boga, przedstawiające ludziom rady i przestrogi.