Psamate [mitologia]

  • Nereida, żona Ajakosa, matka Fokosa.
  • Po śmierci syna, zabitego przez jego przyrodnich braci, Peleusa i Telamona, porzuciła Ajakosa.
  • Poślubiła króla Memfis w Egipcie, ż którym miała dwoje dzieci – Toklymenosa i Eidoteę.

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły