Psychika zbrodniarza jako temat literacki [plan]

 1. Literatura podmiotu:
 1. Dostojewski Fiodor, Zbrodnia i kara, Wyd. Greg, Kraków 2007.
 2. Pismo  Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia (Księga Rodzaju- Kain i Abel), Wyd. Pallottinum, Poznań –Warszawa 1989, s. 27-28.
 3. Słowacki Juliusz, Balladyna, Wyd. Siedmioróg, Wrocław 1995.
 4. Szekspir William, Makbet, Wyd. Siedmioróg, Wrocław 2000.

 

 1. Literatura przedmiotu::
 2. Dunaj Bogusław (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Wyd. Wilga, Warszawa 1996, (hasło: zbrodnia, zbrodniarz, 1349, hasło: psychika, s. 918)
 3. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1985, hasło: Słowacki, t. II, s. 375 – 378.
 4. Mroczkowski Przemysław, Historia literatury angielskiej, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1981, s. 483-486.
 5. Nawrot Agnieszka (red.), Słownik motywów literackich, Greg, Kraków 2004, hasło: zbrodnia – oprac. Teresa Kosiek, s.. 412-417.
 6. Nosowska Dorota, Leksykon motywów literackich, Wyd. Park Sp. z o.o. Bielsko-Biała 2004, hasło: zbrodnia, zbrodniarze), 579-586.
 7. Przybylski Ryszard, Dostojewski i przeklęte problemy. Od Biednych ludzi do Zbrodni i kary, Sic! , Warszawa 2010, s. 177-200.
 • Ramowy plan prezentacji:

 

Teza:   W dorobku epok literackich odnajdujemy różne portrety zbrodniarzy, których postępowanie determinuje wiele czynników społecznych i indywidualnych. Ich  decyzje są niezgodne z przyjętymi przez ogół zasadami moralnymi.

Kolejność prezentowania argumentów:

 1. Wprowadzenie – zło na świecie, motyw zbrodni w literaturze, zbrodnia jako czyn niezgodny z zasadami moralnymi i wywołany różnymi pobudkami.
 2. Kain – pierwszy morderca według Biblii.
 3. Świadoma zbrodnia bohatera szekspirowskiego – Makbeta (przemiana Makbeta z rycerza w mordercę).
 4. Sylwetka polskiej lady Makbet – Balladyny z dramatu J. Słowackiego.
 5. Zbrodnia wynikająca z pychy na przykładzie Raskolnikowa z powieści F. Dostojewskiego Zbrodnia i kara (motywy popełnienia zbrodni, droga do morderstwa, od idei do czynu,  efekty   zabójstwa, zwycięstwo wiary, przełom w życiu bohatera).

Podsumowanie popularność

Wnioski:

 1. Temat  jest ponadczasowy i uniwersalny, ponieważ dotyczący bezpośrednio życia ludzi.
 2. Problem zbrodni w różnych tekstach kultury wiąże się z rozważaniami natury moralnej i dotyka sprawy ogólnoludzkich norm etycznych.