Psychoanaliza w badaniach literackich

 • Dziedzina w nauce o literaturze i krytyce literackiej wykorzystująca metody wypracowane w psychoanalizie.
 • Psychoanaliza, korzystająca z doświadczeń Z. Freuda, bada dzieło jako:
  • wyraz świadomości,
  • kompleksów,
  • sposobu przeżywania,
  • ukrytych dążeń danego pisarza.
 • Psychoanalizę jako metodę wykorzystywali, np.
  • G. Bachelard,
  • C. G. Young,
  • J.P. Sartre.