Ptak [symbolika]

 • Ptak jest symbolem lotności, wiatru, powietrza, chmur i nieba.
 • Jednocześnie jest znakiem mobilności i przemieszczania się z miejsca na miejsce.
 • Niekiedy oznacza wymuszoną emigrację, zmienność i przemijanie czasu.
 • W Biblii ptak symbolizuje samego Boga, ale też anioła, boskiego posłańca.
 • Ptak jako posłaniec jest znakiem donosicielstwa i zdrady.
 • Nieprzyjemne skojarzenia wiążą się z ptakiem jako padlinożercą, rozkładem i śmiercią.
 • Odlatujący ptak to emblemat ludzkiej duszy (w islamie).
 • Ptaki to zwierzęta wróżebne, z ich lotu wróżyli Rzymianie, Babilończycy i wiele innych ludów.
 • W baśniach i opowieściach ludowych ptaki mówią, przekazują ostrzeżenia, proroctwa i rady.
 • Ptak to także biblijny symbol ufności w opatrzność, wolności, swobody i niezależności.
 • Mianem niebieskiego ptaka określa sie człowieka lekkomyślnego, nieodpowiedzialnego, leniwego.
 • W literaturze ptak jest symbolem twórczości poetyckiej.

Odniesienia znaleźć można:

 • Ewangelia św. Mateusza 6, 26.
 • Psalm 78,2.
 • Księga Eklezjastesa 10,20.
 • Proroctwo Izajasza 312,5.
 • Księga Mądrości 5, 9-11.
 • Księga Przypowieści 27,8.
 • Sofokles, „Antygona”.
 • T. K. Węgierski, „Do Rozyny”.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. IV.
 • B. Prus, „Lalka”.
 • S. Wyspiański, „Wesele”.
 • S. Żeromski, „Ludzie bezdomni”.
 • E. Słoński, „Na wygnaniu”.

 

 

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.